VOL121模特小妮约片写真13P小妮美媛馆

VOL121模特小妮约片写真13P小妮美媛馆

前条见其人之胃虚,此条见其人之阳盛。 仲景凡治虚证,以里为重,协热下利脉微弱者,便用人参,汗后身疼脉沉迟者,便加人参。

两阳合病,必见两阳之脉,阳明脉大,少阳脉弦,此为顺脉。今太阳一罢,则种种皆下证矣。

舌上苔者,栀子豉汤主之。从脉从证之时,大宜详审。

表虽不解,邪甚于里,急当救里,里和而表自解矣。凡柴胡汤病而反下之,若柴胡证不罢者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。

 然外证未除,下之太早,胃虽不伤,而上焦火郁不达,豉汤吐之,心清而内外自和矣。名之曰抵当者,直抵其当攻之处也。

此云和者,不燥干而渴,火化几于息矣。 女以血用事,故下血之病最多。

Leave a Reply